Zapoj se do SHE STEM Award

SHE STEM Award je ocenění udělované brněnskou affiliate mezinárodní neziskové organizace Society of Women Engineers ve spolupráci se společností Honeywell spol. s r.o. Cena je udělena autorkám nejlepších bakalářských prací vypracovaných na technických vysokých školách v České republice. Přihlašování je možné do jedné ze čtyř kategorií STEM: Science, Technology, Engineering, and Mathematics.

Soutěž je organizována za účelem podpory výjimečných výkonů dívek a žen v technických oborech. Je součástí poslání Society of Women Engineers, která každoročně oceňuje úspěchy žen a dívek na všech úrovních jejich kariéry v oblasti technologií. Společnost Honeywell je hrdým partnerem SWE a SHE STEM Award.

Pro účast v soutěži je potřeba:

a) vypracovat a obhájit bakalářskou práci v roce 2021
b) vyplnit kompletní přihlášku v níže určeném termínu

Kategorie:
- Science: Obory týkající se fyziky, chemie a astronomie
- Technology: Obory týkající se IT, komunikačních technologií a výpočetní techniky
- Engineering: Obory týkající se strojírenství a elektrotechniky
- Mathematics: obory týkající se matematiky

REGISTRACE PRO ROK 2021 JE OTEVŘENA DO 8.10.2021.

Co můžeš získat účastí v SHE STEM Award?

- Všechny přihlášené práce: Autorky všech přihlášených prací získají zkušenosti a zpětnou vazbu od expertů v oboru.
- Finalistky: Všech 8 finalistek získá celoroční členství ve SWE a přístup ke všem výhodám, které členství poskytuje (školení, mentoring, webináře atd); účast na zajímavém doprovodném programu a networkingu.
- Tři nejlepší: Hodnotné věcné ceny pro autorky 3 nejlepších prací!
- Vítězka: Kromě všech výše uvedených bodů získá autorka vítězné práce plně hrazenou účast na evropské SWE konferenci probíhající v zahraničí a zahrnující registrační poplatek, leteckou dopravu i ubytování.


local_logo

Účast na evropské WE Local konferenci je ten nejlepší způsob, jak se spojit s dalšími inženýrkami z různých oborů a načerpat inspiraci. Konference nabízí profesionální rozvojové workshopy, inspirativní řečníky, neomezené možnosti networkingu a kariérních příležitostí. Více informací a ohlédnutí za předchozími ročníky nalezneš zde:
https://welocal.swe.org/about/the-conference/europe/Jak to probíhá:

1) Červen - září 2021: Přihlásíš svou práci do některé ze 4 kategorií STEM. Porota složená ze zástupců SWE a společnosti Honeywell vybere za každou oblast 2 finalistky. Na začátku října se dozvíš výsledek hodnocení poroty.

2) Říjen 2021: 8 Finalistek získá zpětnou vazbu s podněty od expertů v oboru, mentoring pro přípravu finální prezentace v soutěži; celoroční členství v organizaci SWE zahrnující přístup k zajímavým informačním zdrojům, školením, přednáškám či mentoringu. V říjnu se můžete zúčastnit doprovodného programu včetně exkurzí do laboratoří organizovaných společností Honeywell.

3) Listopad 2021: Na konci listopadu 2021 se všech 8 finalistek zúčastní finálového dne, kde odprezentuje své bakalářské práce před komisí složenou ze zástupců SWE a Honeywell. Během finálového dne jsou vybrány nejlepší práce a předána ocenění.

4) Květen 2022: Vítězka ocenění SHE STEM Award se účastní evropské SWE konference. Kromě návštěvy přednášek a doprovodného programu na konferenci bude mít možnost prezentovat svou práci před publikem z celé Evropy. Získá tak nejen skvělou zkušenost, ale také hodnotnou položku do životopisu!


Přihlašování do soutěže bylo uzavřeno.
Zůstaňte s námi ve spojení a sledujte napínavou cestu za vítězstvím.Více o Society of Women Engineers – Brno Affiliate:

sheawardsmall

Society of Women Engineers (SWE) je světově nejrozšířenější organizací podporující diverzitu a její různé aspekty (vzdělávání, ženy v inženýrských a technologických oborech) se zastoupením ve více jak 20 zemích světa. SWE Brno affiliate je první reprezentací misí a cílů globální organizace SWE v České republice. Misí Brno SWE je vzdělávat ostatní o možnostech inženýrství a následně motivovat podporou, mentoringem a networkingem.
http://czech-brno.swe.org

honeywell_logo

Honeywell Technology Solutions je inženýrská, výzkumná a vývojová divize společnosti Honeywell, lídra na poli různorodých technologií zařazeného do žebříčku Fortune 100. Nabízí široké spektrum pracovních příležitostí v oblasti R&D a technologií, s důrazem na oblast Aerospace (letecké a vesmírné technologie) a Safety and Productivity Solutions (bezpečnost a produktivita). Moderní prostory a laboratoře tvoří největší výzkumné a vývojové centrum společnosti Honeywell v Evropě. Více než 1100 profesionálů zkoumá a vyvíjí technologie, které pomáhají vytvořit chytřejší, bezpečnější a udržitelnější svět.
Web: www.honeywell.com, www.honeywell.jobs.cz


PRAVIDLA:

1. Přihlášení

Do soutěže SHE STEM Award se může přihlásit studentka libovolné technické univerzity v rámci České republiky s bakalářskou prací zaměřenou zejména na oblasti STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics. Neúplné, chybně vyplněné nebo pozdě zaslané přihlášky budou odmítnuty.

2. Kategorie:

Science - Obory týkající se fyziky, chemie a astronomie
Technology - Obory týkající se IT, komunikačních technologií a výpočetní techniky
Engineering - Obory týkající se strojírenství a elektrotechniky
Mathematics – obory týkající se matematiky

3. Výběr nejlepších prací:

Finalistky a vítězku vybere odborná komise složená ze zástupců organizace SWE a společnosti Honeywell.

4. Výběr nejlepších prací:

Přihlašování je možné od 20.6.2021 do 8.10.2021 (včetně). Výběr osmi finalistek a poskytnutí zpětné vazby experty z oboru proběhne do 15.10.2021. Přesný termín Prezentace finalistek a Finálového večera bude upřesněn. Evropská SWE Konference proběhne v květnu 2022. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu programu, harmonogramu, případně zrušení soutěže v případě nenadálých změn (např. opatření v souvislosti s vládními opatřeními v důsledku Covid-19, atd.).

5. Zpracování osobních údajů

Více informací o zpracování a o souhlasu se zpracováním osobních údajů lze naleznout zde.

Facebook Page: https://www.facebook.com/SWEBrno
email:SWE.BrnoAffiliate@gmail.com.
telefon: 778116012